பயன்பாடுகள்

 • விட்டி மேட் கார்ப்பரேஷன்

  மேலும் வாசிக்க
 • பி.டி. ஆலம் நிறுவன உபகரணங்கள்

  1996 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட, ஷான்டோங் காவ்ஜி இன்டஸ்ட்ரி மெஷினரி கோ, லிமிடெட், ஐரோப்பிய கூட்டாளர் யூரோ-ஆசியா இயந்திரக் குழு சுயாதீன சட்ட ஆளுமையுடன் ஒரு நிறுவன நிறுவனமாகும், இது முக்கியமாக சிஎன்சி தொழில்நுட்பத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது ...
  மேலும் வாசிக்க
 • தைவான் ஷியோவுடன் ஒத்துழைப்பு

  1996 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட, ஷான்டோங் காவ்ஜி இன்டஸ்ட்ரி மெஷினரி கோ, லிமிடெட், ஐரோப்பிய கூட்டாளர் யூரோ-ஆசியா இயந்திரக் குழு சுயாதீன சட்ட ஆளுமையுடன் ஒரு நிறுவன நிறுவனமாகும், இது முக்கியமாக சிஎன்சி தொழில்நுட்பத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது ...
  மேலும் வாசிக்க
 • ஷாண்டோங் காவ்ஜி தொழில் இயந்திரம் நிறுவனம், லிமிடெட்.

  1996 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட, ஷான்டோங் காவ்ஜி இன்டஸ்ட்ரி மெஷினரி கோ, லிமிடெட், ஐரோப்பிய கூட்டாளர் யூரோ-ஆசியா இயந்திரக் குழு சுயாதீன சட்ட ஆளுமையுடன் ஒரு நிறுவன நிறுவனமாகும், இது முக்கியமாக சிஎன்சி தொழில்நுட்பத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது ...
  மேலும் வாசிக்க