தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

இது எங்கள் தொழிற்சாலை. எங்கள் தயாரிப்புகள் இங்கே பிறக்கின்றன. சந்தை சார்ந்த, தரம் சார்ந்த, புதுமை சார்ந்த மற்றும் சேவையின் கொள்கையுடன், தரமான தயாரிப்புகளையும் முதல் தர சேவையையும் நாங்கள் முழு மனதுடன் வழங்குவோம்!

IMG_20180927_085948R
DSC_4078
DSC_4081
DSC_9415
IMG_9877
IMG_9907